آدرس : زنجان، کوی قائم ، کوچه معین 1/3 ، خیابان معین یکم ، پلاک 0 ، 3146 ، طبقه همکف - کوی قائم ،معین1،قطعه 3146.

تلفن : 02433452270

ایمیل : hazegh36@gmail.com

 

برای ثبت نظرات، پیشنهادات و شکایات خود می توانید از اینجا اقدام نمایید.