تست

test

نیمکسحصخثخثهقهثحح

موجود

1 تومان
سبز

سایر محصولات فرشنده

پمپ دعا رخ سی آخ بقیه رخ بقیه رخ بی دم

موتور

قدرت موتور
گشتاور موتور
سرعت چرخش

بدنه

جنس
نوع رنگ
طول10 سانتی متر
عرض20 سانتی متر
ارتفاع30 سانتی متر
وزن40 گرم